Đại Lý Bia – Nước Ngọt Đồng An – Bình Chiểu

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 1269, Tỉnh Lộ 43, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Bình Chiểu, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 936 92 19
Trang web
Vị trí chính xác 108.938.007, 10.672.091.569.999.900


Địa chỉ Đại Lý Bia - Nước Ngọt Đồng An ở đâu?

1269, Tỉnh Lộ 43, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Bình Chiểu, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Đại Lý Bia - Nước Ngọt Đồng An như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Đại Lý Bia Nước Ngọt Phương Nam