Đại Lý Bia Nước Ngọt, Phường 2

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Cách Mạng Tháng Tám, Phường 1 8500, Phường 2, Tây Ninh, 850000, Việt Nam
Số điện thoại 0272 3829 895
Trang web
Vị trí chính xác 113.161.016, 10.608.903.579.999.900


Địa chỉ Đại Lý Bia Nước Ngọt ở đâu?

Cách Mạng Tháng Tám, Phường 1 8500, Phường 2, Tây Ninh, 850000, Việt Nam

Giờ làm việc của Đại Lý Bia Nước Ngọt như thế nào?

Thứ Sáu:[06:00-18:00], Thứ Bảy:[06:00-18:00], Chủ Nhật:[06:00-18:00], Thứ Hai:[06:00-18:00], Thứ Ba:[06:00-18:00], Thứ Tư:[06:00-18:00], Thứ Năm:[06:00-18:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  VinMart+ - Bến Cát