Đại Lý Gạo Sạch

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 170 Đình Đông, Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3941 073
Trang web
Vị trí chính xác 208.442.834, 1.066.870.141


Địa chỉ Đại Lý Gạo Sạch ở đâu?

170 Đình Đông, Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Đại Lý Gạo Sạch như thế nào?

Chủ Nhật:[06:30-20:00], Thứ Hai:[06:30-20:00], Thứ Ba:[06:30-20:00], Thứ Tư:[06:30-20:00], Thứ Năm:[06:30-20:00], Thứ Sáu:[06:30-20:00], Thứ Bảy:[06:30-20:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Đại lý Gạo ST25 Đà Nẵng - An Hải Bắc