Đại Lý Gạo

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 219G Lạch Tray, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3731 641
Trang web
Vị trí chính xác 208.346.789, 1.066.969.141


Địa chỉ Đại Lý Gạo ở đâu?

219G Lạch Tray, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Đại Lý Gạo như thế nào?

Chủ Nhật:[06:00-21:00], Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00], Thứ Bảy:[06:00-21:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cửa Hàng Thực Phẩm Sạch, Long Bình