Đại Lý Kem Hiền Khôi, Dĩ An

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 105 Đường N3, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 093 997 70 05
Trang web
Vị trí chính xác 109.034.503, 10.674.382.229.999.900


Địa chỉ Đại Lý Kem Hiền Khôi ở đâu?

105 Đường N3, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Đại Lý Kem Hiền Khôi như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-22:00], Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Kem cuộn Thái Lan - Sơn Kỳ