Đại Lý Sơn Alex – Hoà Khánh Nam

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 60, Đặng Dung, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng, Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3737 574
Trang web
Vị trí chính xác 160.678.493, 1.081.513.602


Địa chỉ Đại Lý Sơn Alex ở đâu?

60, Đặng Dung, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng, Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng, Việt Nam

Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x31421929b740c9f3:0xfe54c9fd168e3775

Xem thêm:  Đại Lý Sơn Jotun, Phường 12