Đại Lý Sơn Hải Phòng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Ngã tư Lũng Đông – Bùi Viện, TDP số 2, Đằng Hải, Thành phố, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 098 896 91 16
Trang web dailysonhaiphong.vn
Vị trí chính xác 208.311.045, 1.067.295.757


Địa chỉ Đại Lý Sơn Hải Phòng ở đâu?

Ngã tư Lũng Đông – Bùi Viện, TDP số 2, Đằng Hải, Thành phố, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Đại Lý Sơn Hải Phòng như thế nào?

Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00], Thứ Bảy:[07:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Giao hàng tiết kiệm BTU - Tân Thành