Đại Lý Sơn Quang Huy

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 48 Đường Nguyễn Bình, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3729 417
Trang web
Vị trí chính xác 208.395.665, 10.669.902.239.999.900


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cửa Hàng Sơn Pu Phú Quý - Phường 5