Đại Lý Sơn Trường Đạt

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 929 Tôn Đức Thắng, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3529 418
Trang web
Vị trí chính xác 208.644.261, 1.066.505.313


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Sơn Fatima - Jotun Vĩnh Long - Phường 3