Đại Lý Thanh Thúy

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 142 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3641 429
Trang web
Vị trí chính xác 20.845.325.199.999.900, 1.066.917.464


Địa chỉ Đại Lý Thanh Thúy ở đâu?

142 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Đại Lý Thanh Thúy như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-19:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Shop Kid Sky