Đại Lý Thức Ăn Chim Cảnh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 431, Miếu Hai Xã, Quận Lê Chân, Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0363 600 000
Trang web
Vị trí chính xác 208.410.415, 1.066.781.943


Địa chỉ Đại Lý Thức Ăn Chim Cảnh ở đâu?

431, Miếu Hai Xã, Quận Lê Chân, Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Đại Lý Thức Ăn Chim Cảnh như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:30-22:30], Thứ Ba:[06:30-22:30], Thứ Tư:[06:30-22:30], Thứ Năm:[06:30-22:30], Thứ Sáu:[06:30-22:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Pet Cưng, Phường 2