Đại Quang Minh – Thủ Thiêm – Thủ Thiêm

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 10 Đ. Mai Chí Thọ, Thủ Thiêm, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 091 152 15 15
Trang web dqmcorp.vn
Vị trí chính xác 107.720.875, 10.672.204.479.999.900


Địa chỉ Đại Quang Minh - Thủ Thiêm ở đâu?

10 Đ. Mai Chí Thọ, Thủ Thiêm, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Đại Quang Minh - Thủ Thiêm như thế nào?

Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00], Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[08:00-18:00], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  TBS Group - Xuyên Á