Dalat Note Hostel – Phường 2

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 3R/2 Đường Thông Thiên Học, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 097 645 39 53
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 119.516.437, 10.843.659.819.999.900


Địa chỉ Dalat Note Hostel ở đâu?

3R/2 Đường Thông Thiên Học, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  CLB Bida Hữu Sang - Khu phố 2