Dallas Restaurant, Long Toàn

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 360 Cách Mạng Tháng 8, Long Toàn, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu 790000, Việt Nam
Số điện thoại 090 763 79 99
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 104.874.788, 1.071.916.979


Địa chỉ Dallas Restaurant ở đâu?

360 Cách Mạng Tháng 8, Long Toàn, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu 790000, Việt Nam

Giờ làm việc của Dallas Restaurant như thế nào?

Thứ Năm:[20:00-01:00], Thứ Sáu:[20:00-01:00], Thứ Bảy:[20:00-01:00], Chủ Nhật:[20:00-01:00], Thứ Hai:[20:00-01:00], Thứ Ba:[20:00-01:00], Thứ Tư:[20:00-01:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Thủy Bánh Căn - Phường 3