Dan Toc Wine Shop

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 143 Tôn Đức Thắng, An Dương, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 090 419 96 56
Trang web
Vị trí chính xác 208.485.783, 10.666.794.619.999.900


Địa chỉ Dan Toc Wine Shop ở đâu?

143 Tôn Đức Thắng, An Dương, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Dan Toc Wine Shop như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-21:00], Chủ Nhật:[07:30-21:00], Thứ Hai:[07:30-21:00], Thứ Ba:[07:30-21:00], Thứ Tư:[07:30-21:00], Thứ Năm:[07:30-21:00], Thứ Sáu:[07:30-21:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Đại Lý Vang Đà Lạt - Liên Nghĩa