D’art Chocolate – Phước Ninh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 247 Đ. Trần Phú, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 093 920 63 35
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 160.628.495, 108.223.444


Địa chỉ D'art Chocolate ở đâu?

247 Đ. Trần Phú, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của D'art Chocolate như thế nào?

Thứ Sáu:[08:30-20:00], Thứ Bảy:[08:30-20:00], Chủ Nhật:[08:30-20:00], Thứ Hai:[08:30-20:00], Thứ Ba:[08:30-20:00], Thứ Tư:[08:30-20:00], Thứ Năm:[08:30-20:00]

Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314219cd2435c43f:0xc92499c0e41bf755

Xem thêm:  Chocolate Graphics, Phường 9