đất hải phòng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ VJ6X+P92, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 091 205 05 86
Trang web
Vị trí chính xác 208.617.718, 1.066.483.909


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh, Phường 10