Del Unico Cafe

Thông tin chi tiết

Địa chỉ RMV9+4XJ, 261Trần Nguyên Hãn, Nghĩa Xã, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 093 933 38 66
Trang web
Vị trí chính xác 208.428.431, 10.666.990.109.999.900


Địa chỉ Del Unico Cafe ở đâu?

RMV9+4XJ, 261Trần Nguyên Hãn, Nghĩa Xã, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Del Unico Cafe như thế nào?

Thứ Bảy:[06:30-22:30], Chủ Nhật:[06:30-22:30], Thứ Hai:[06:30-22:30], Thứ Ba:[06:30-22:30], Thứ Tư:[06:30-22:30], Thứ Năm:[06:30-22:30], Thứ Sáu:[06:30-22:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  SALA LAN ANH HOTEL & VILLAS - LONG THANH INTERNATIONAL AIRPORT - Lộc An