Đền Bia

Thông tin chi tiết

Địa chỉ X7H3+4CG, TL 388, Cẩm Văn, Cẩm Giàng, Hải Dương, Việt Nam
Số điện thoại 091 776 48 22
Trang web
Vị trí chính xác 209.778.007, 1.062.535.934


Hình ảnh thực tế