DHL Quận 8 – Chuyển phát nhanh DHL tại Quận 8, Phường 7

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Chuyển phát nhanh DHL, 3299 Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 097 937 79 37
Trang web dhl.com.vn
Vị trí chính xác 10.711.345.999.999.900, 106.626.886


Địa chỉ DHL Quận 8 - Chuyển phát nhanh DHL tại Quận 8 ở đâu?

Chuyển phát nhanh DHL, 3299 Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của DHL Quận 8 - Chuyển phát nhanh DHL tại Quận 8 như thế nào?

Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Công ty cổ phần Giải Pháp Thương Mại ABA, Phường 4