Diamond Star Hotel, Phường 1

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 4 Thống Nhất, Phường 1, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 091 809 18 29
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 10.345.531, 1.070.770.553


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Nhà Nghỉ Love - Hoà Khánh Bắc