Dịch vụ Hải quan Hải Phòng ( GOLDTRANS Hải Phòng )

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Tầng 5, tòa nhà TTC, 628 Đ. Lê Thánh Tông, Vạ Mỹ, Hải An, Hải Phòng 04812, Việt Nam
Số điện thoại 096 996 13 12
Trang web dichvuhaiquan.com.vn
Vị trí chính xác 208.644.092, 10.671.685.749.999.900


Địa chỉ Dịch vụ Hải quan Hải Phòng ( GOLDTRANS Hải Phòng ) ở đâu?

Tầng 5, tòa nhà TTC, 628 Đ. Lê Thánh Tông, Vạ Mỹ, Hải An, Hải Phòng 04812, Việt Nam

Giờ làm việc của Dịch vụ Hải quan Hải Phòng ( GOLDTRANS Hải Phòng ) như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-12:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-20:30], Thứ Ba:[08:00-20:30], Thứ Tư:[08:00-20:30], Thứ Năm:[08:00-20:30], Thứ Sáu:[08:00-20:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Công ty cổ phần dịch vụ vận tải biển Hoàng Gia