Điểm Bán Sim Card – Tam Thuận

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 5 Đinh Tiên Hoàng, Tam Thuận, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0888 556 363
Trang web viettel.vn
Vị trí chính xác 160.759.701, 10.821.214.219.999.900


Địa chỉ Điểm Bán Sim Card ở đâu?

5 Đinh Tiên Hoàng, Tam Thuận, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Điểm Bán Sim Card như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00]

Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x31421911f963ae17:0x5bb08d8ddfe72662

Xem thêm:  Nguyen Trong Tuyen Mobile Phone Repairing Store - Mỹ Phước