Điện Kính Thiên

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Hoàng Diệu, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 024 3734 5427
Trang web
Vị trí chính xác 21.036.780.699.999.900, 1.058.403.694


Địa chỉ Điện Kính Thiên ở đâu?

Hoàng Diệu, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Điện Kính Thiên như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-17:00], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[08:00-17:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Thiền Tôn Phật Quang, Tân Hải