Điện Thông Minh Hải Phòng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 86 Đông Trung Hành, Thành Phố, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 091 205 20 36
Trang web smartelectric.com.vn
Vị trí chính xác 208.331.063, 1.067.165.995


Địa chỉ Điện Thông Minh Hải Phòng ở đâu?

86 Đông Trung Hành, Thành Phố, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Điện Thông Minh Hải Phòng như thế nào?

Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cửa Hàng Đồ Điện Gia Dụng Nguyễn Thị Bình, TT. Phước Bửu