Diory NailsLab

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 12 Ng. 88 P. Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 094 881 89 02
Trang web fb.com
Vị trí chính xác 21.015.990.499.999.900, 1.057.951.586


Địa chỉ Diory NailsLab ở đâu?

12 Ng. 88 P. Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Diory NailsLab như thế nào?

Chủ Nhật:[09:00-20:00], Thứ Hai:[09:00-20:00], Thứ Ba:[09:00-20:00], Thứ Tư:[09:00-20:00], Thứ Năm:[09:00-20:00], Thứ Sáu:[09:00-20:00], Thứ Bảy:[09:00-20:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Lyn Nail - ấp quảng đà