Đỗ Cafe

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 581 Ngô Gia Tự, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 093 686 67 22
Trang web
Vị trí chính xác 208.293.294, 10.671.321.879.999.900


Địa chỉ Đỗ Cafe ở đâu?

581 Ngô Gia Tự, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Đỗ Cafe như thế nào?

Chủ Nhật:[07:00-23:00], Thứ Hai:[07:00-23:00], Thứ Ba:[07:00-23:00], Thứ Tư:[07:00-23:00], Thứ Năm:[07:00-23:00], Thứ Sáu:[07:00-23:00], Thứ Bảy:[07:00-23:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Piano Cafe, Phường 3