Doctor Huynh Thi Thu Thuy Clinic – Phường 13

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 30 Nguyễn Chế Nghĩa, Phường 13, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3857 1024
Trang web
Vị trí chính xác 107.439.267, 1.066.528.757


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Phòng Khám Đa Khoa Đông Sài Gòn - Phường 26