Đồng Quê Quán Cơ Sở 1

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 2B Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 096 758 96 88
Trang web foody.vn
Vị trí chính xác 20.862.369.599.999.900, 1.066.744.435


Địa chỉ Đồng Quê Quán Cơ Sở 1 ở đâu?

2B Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Đồng Quê Quán Cơ Sở 1 như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Nhà hàng Phương Nam Hạ Long