Đồng Quê Quán – Hoà Khánh Bắc

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 96-98 Ninh Tốn, Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 096 210 81 15
Trang web
Vị trí chính xác 16.067.963.799.999.900, 1.081.476.265


Địa chỉ Đồng Quê Quán ở đâu?

96-98 Ninh Tốn, Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Đồng Quê Quán như thế nào?

Thứ Sáu:[10:00-23:00], Thứ Bảy:[10:00-23:00], Chủ Nhật:[10:00-23:00], Thứ Hai:[10:00-23:00], Thứ Ba:[10:00-23:00], Thứ Tư:[10:00-23:00], Thứ Năm:[10:00-23:00]

Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3142192a37031f47:0x16eab217bb45a823

Xem thêm:  Quán Tâm Hiền - Phong Thu