Đông Y Nguyễn Tùy Tây Ninh, Ninh Sơn

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 282 Trần Phú, Ninh Sơn, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 098 466 03 35
Trang web business.site
Vị trí chính xác 113.593.383, 10.611.537.539.999.900


Địa chỉ Đông Y Nguyễn Tùy Tây Ninh ở đâu?

282 Trần Phú, Ninh Sơn, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Đông Y Nguyễn Tùy Tây Ninh như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Phòng khám Sản khoa Bs Văn Thủy - Trảng Dài