Dookki, Tân Phú

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 101 Tôn Dật Tiên, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 5411 7170
Trang web dookki.co.kr
Vị trí chính xác 10.729.162.299.999.900, 10.671.913.649.999.900


Địa chỉ Dookki ở đâu?

101 Tôn Dật Tiên, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Dookki như thế nào?

Thứ Năm:[10:30-22:00], Thứ Sáu:[10:30-22:00], Thứ Bảy:[10:30-22:00], Chủ Nhật:[10:30-22:00], Thứ Hai:[10:30-22:00], Thứ Ba:[10:30-22:00], Thứ Tư:[10:30-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Dookki, Phường 25