Dreamer Tattoo & Piercing Studio – Phan Chu Trinh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 18 P.Hàm Long, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 098 855 75 59
Trang web
Vị trí chính xác 21.019.230.999.999.900, 105.853.881


Địa chỉ Dreamer Tattoo & Piercing Studio ở đâu?

18 P.Hàm Long, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Dreamer Tattoo & Piercing Studio như thế nào?

Thứ Sáu:[10:00-00:00], Thứ Bảy:[10:00-00:00], Chủ Nhật:[10:00-00:00], Thứ Hai:[10:00-00:00], Thứ Ba:[10:00-00:00], Thứ Tư:[10:00-00:00], Thứ Năm:[10:00-00:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  XĂM HÌNH NGHỆ THUẬT 197INK - Mỹ Phước 1