Dự án Eco Garden Huế – Phạm Minh Ren – Thừa Thiên Huế 49000

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Đường 60, Thừa Thiên Huế 49000, Việt Nam
Số điện thoại 090 550 32 28
Trang web business.site
Vị trí chính xác 164.811.661, 10.761.180.549.999.900


Địa chỉ Dự án Eco Garden Huế - Phạm Minh Ren ở đâu?

Đường 60, Thừa Thiên Huế 49000, Việt Nam

Giờ làm việc của Dự án Eco Garden Huế - Phạm Minh Ren như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Và Thương Mại Trọng Nghĩa