Đức Anh Hotel

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Quanh hồ phương lưu, 3 Đồng Cái Hòm, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng 04000, Việt Nam
Số điện thoại 090 476 11 66
Trang web
Vị trí chính xác 208.504.972, 1.067.075.175


Địa chỉ Đức Anh Hotel ở đâu?

Quanh hồ phương lưu, 3 Đồng Cái Hòm, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng 04000, Việt Nam

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Gold Summer Hotel - Phước Mỹ