Dụng cụ y tế Lê Nhung – TT. Tràng Bỏm

Thông tin chi tiết

Địa chỉ W2X4+J9X, TT. Tràng Bỏm, Trảng Bom, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 096 348 16 39
Trang web
Vị trí chính xác 109.491.096, 10.700.597.839.999.900


Địa chỉ Dụng cụ y tế Lê Nhung ở đâu?

W2X4+J9X, TT. Tràng Bỏm, Trảng Bom, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Dụng cụ y tế Lê Nhung như thế nào?

Thứ Năm:[08:00-16:30], Thứ Sáu:[08:00-16:30], Thứ Bảy:[08:00-16:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-16:30], Thứ Ba:[08:00-16:30], Thứ Tư:[08:00-16:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Nhà Thuốc Trung Sơn - P. Mỹ Bình