Dv Cầm Đồ Kim Chi

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 71 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3640 373
Trang web
Vị trí chính xác 208.447.903, 1.066.922.893


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Dịch Vụ Cầm Đồ