El Gaucho Argentinian Steakhouse

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 11 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 024 3824 7280
Trang web vn.elgaucho.asia
Vị trí chính xác 210.244.253, 1.058.563.604


Địa chỉ El Gaucho Argentinian Steakhouse ở đâu?

11 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của El Gaucho Argentinian Steakhouse như thế nào?

Chủ Nhật:[11:00-23:00], Thứ Hai:[11:00-23:00], Thứ Ba:[11:00-23:00], Thứ Tư:[11:00-23:00], Thứ Năm:[11:00-23:00], Thứ Sáu:[11:00-23:00], Thứ Bảy:[11:00-23:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Nhà hàng Tám Bé - An Điền