ELEO COFFEE

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 49 Lán Bè, Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 098 909 24 17
Trang web eleocoffee.com
Vị trí chính xác 208.524.097, 10.666.555.919.999.900


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Công ty TNHH MTC Ghiền Cà Phê - The Coffeeholic - Kim Long