Elipsport – Q.Lê Chân – 88 Tôn Đức Thắng (Ghế Massage – Máy Chạy Bộ)

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 88 Tôn Đức Thắng, An Dương, Lê Chân, Hải Phòng 180000, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3835 552
Trang web elipsport.vn
Vị trí chính xác 208.489.443, 1.066.683.862


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Hưng Sport Long Thành - TT. Long Thành