Elite Fitness Lý Thường Kiệt

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 25 P. Lý Thường Kiệt, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 024 3828 8888
Trang web elitefitness.com.vn
Vị trí chính xác 210.219.667, 1.058.546.022


Địa chỉ Elite Fitness Lý Thường Kiệt ở đâu?

25 P. Lý Thường Kiệt, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Elite Fitness Lý Thường Kiệt như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-20:00], Chủ Nhật:[07:00-20:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  iActive Gym & Yoga - Binh Nhâm