Fang Pub, Phường 6

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 13 Hồ Xuân Hương, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 240 26 66
Trang web
Vị trí chính xác 107.777.225, 1.066.888.326


Địa chỉ Fang Pub ở đâu?

13 Hồ Xuân Hương, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Fang Pub như thế nào?

Thứ Năm:[18:30-00:00], Thứ Sáu:[18:30-00:00], Thứ Bảy:[18:30-00:00], Chủ Nhật:[18:30-00:00], Thứ Hai:[Đóng cửa], Thứ Ba:[18:30-00:00], Thứ Tư:[18:30-00:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Dalat Note Hostel - Phường 2