FedEx Station Hồ Chí Minh, Phường 4

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 6 Thăng Long, Phường 4, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3948 4700
Trang web local.fedex.com
Vị trí chính xác 10.807.863.099.999.900, 1.066.614.475


Địa chỉ FedEx Station Hồ Chí Minh ở đâu?

6 Thăng Long, Phường 4, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của FedEx Station Hồ Chí Minh như thế nào?

Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Nasco Express, Phường 3