FIT CENTER VÕ VĂN TẦN, Phường 5

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 370 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 72406, Việt Nam
Số điện thoại 0898 345 102
Trang web fitcenter.vn
Vị trí chính xác 107.707.646, 1.066.846.606


Địa chỉ FIT CENTER VÕ VĂN TẦN ở đâu?

370 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 72406, Việt Nam

Giờ làm việc của FIT CENTER VÕ VĂN TẦN như thế nào?

Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Saigon Dance - Phường 4