Fleur d’Or Maison Beer Club & Lounge

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 50 Đinh Tiên Hoàng, Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 093 679 91 91
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 208.589.845, 1.066.820.743


Địa chỉ Fleur d'Or Maison Beer Club & Lounge ở đâu?

50 Đinh Tiên Hoàng, Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Fleur d'Or Maison Beer Club & Lounge như thế nào?

Chủ Nhật:[20:30-01:00], Thứ Hai:[20:30-01:00], Thứ Ba:[20:30-01:00], Thứ Tư:[20:30-01:00], Thứ Năm:[20:30-01:00], Thứ Sáu:[20:30-01:00], Thứ Bảy:[20:30-01:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Mercury Karaoke - Chính Gián