FPT Shop – Long Thạnh Mỹ

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 667A Đ. Lê Văn Việt, Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 1800 6601
Trang web fptshop.com.vn
Vị trí chính xác 108.499.696, 10.681.200.919.999.900


Địa chỉ FPT Shop ở đâu?

667A Đ. Lê Văn Việt, Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của FPT Shop như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Siêu thị Điện máy XANH - Tân Lập 1