FPT Shop – TT. Cần Đước

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 01 Trần Hưng Đạo, TT. Cần Đước, Cần Đước, Long An, Việt Nam
Số điện thoại 1800 6601
Trang web fptshop.com.vn
Vị trí chính xác 105.039.457, 1.066.049.304


Địa chỉ FPT Shop ở đâu?

01 Trần Hưng Đạo, TT. Cần Đước, Cần Đước, Long An, Việt Nam

Giờ làm việc của FPT Shop như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Diệu Linh, TT. Ngãi Giao