Gà Quê Thả Vườn – Thanh Khê Đông

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 35CM+V67, Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 090 869 82 99
Trang web
Vị trí chính xác 16.072.165.599.999.900, 1.081.830.573


Địa chỉ Gà Quê Thả Vườn ở đâu?

35CM+V67, Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt Nam

Giờ làm việc của Gà Quê Thả Vườn như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3142190a5d67cd61:0x8a994e816113dffa

Xem thêm:  Quán gà 45, Bưng Riềng