Gà rán An Vi Kênh Tân Hóa – Phú Trung

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 128 Đ. Kênh Tân Hóa, Phú Trung, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 097 550 41 31
Trang web foody.vn
Vị trí chính xác 107.776.594, 1.066.395.538


Địa chỉ Gà rán An Vi Kênh Tân Hóa ở đâu?

128 Đ. Kênh Tân Hóa, Phú Trung, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Gà rán An Vi Kênh Tân Hóa như thế nào?

Thứ Bảy:[10:30-22:00], Chủ Nhật:[10:30-22:00], Thứ Hai:[10:30-22:00], Thứ Ba:[10:30-22:00], Thứ Tư:[10:30-22:00], Thứ Năm:[10:30-22:00], Thứ Sáu:[10:30-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Quán Phú Long, Phường 1