Gà rán – Hamburger – Phước An

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 1334 Hùng Vương, Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 093 936 56 25
Trang web
Vị trí chính xác 106.561.978, 10.694.166.229.999.900


Địa chỉ Gà rán - Hamburger ở đâu?

1334 Hùng Vương, Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Gà rán - Hamburger như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00], Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00]

Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x31751720c9ade4af:0x35ba22536c816ac6

Xem thêm:  Bánh Canh Ghẹ Phú Quốc - Thống Nhất